Corona na massavaccinatie: Hoe staan we ervoor?

Gisteren en vandaag een goed inhoudelijk gesprek gevolgd via De Nieuwe Wereld waarin Ad Verbrugge in gesprek gaat met Jona Walk, Sam Brokken en Frank Stadermann over de huidige stand van zaken omtrent het coronavirus.

Als ik het mag samenvatten: pas op de plaats, rustig aan, niet zo extreem doorduwen.

Let op: hieronder volgt een snel geschreven en onvolledig transcript van dit gesprek. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kijk het gesprek gewoon zelf.

Transcript

Jona:
De regering stelt: er is een virus, er is een crisis, we moeten vaccineren, is iedereen gevaccineerd dan verdwijnt het virus. Jona had daar een jaar geleden al haar twijfels over. Ze wist dat het muteert en hoe het werkt op het afweersysteem. Veel wetenschappelijke publicaties weet dat het virus onder ons blijft. Het wordt dus endemisch net als de griep en andere virussen.

Frank:
Veel mensen denken dat we kunnen winnen van het virus door te vaccineren net zoals met polio.

Jona:
Polio, Mazelen, Pokken kunnen we eradiseren (ze bedoelt uitroeien). Die muteren niet of nauwelijks en vaccins bieden volledige en stabiele bescherming. Of er ook een goed C vaccin komt zou mooi zijn. Echter, het heeft er de schijn van dat het blijft. Ze wel natuurlijk als arts dat niemand overlijdt. Ze heeft promotieonderzoek gedaan naar de werking van malariavaccin, kennis van veiligheid en immunologie. Ze is ook voorstander van C. vaccin voor verminderen ziekenhuisopnames. De behandelingen zelf worden ook steeds beter want dat is geen probleem meer voor de gezondheidszorg. Ze maakt zich zorgen over de maatschappelijke gevolgen.

Jona:
Het virus lijkt niet dodelijker en zelfs minder dodelijk te worden. De hoop is dat de vaccins een bepaalde mate van bescherming bieden bij nieuwe vaccins. Dat is een hypothese. Hij spreekt zijn hoop uit dat natuurlijke weerstand nog beter werkt.

Jona:
Waarom vaccineren wij. Doel was: op korte termijn minder IC opnames. De overdracht lijkt ietsje minder te zijn. We weten dat het virus niet weg te vaccineren is dus het is niet nuttig om iedereen te vaccineren. Weet wat de voor en nadelen zijn.

Frank:
Sam is initiatief nemer van de brief ‘omgekeerde lockdown.’

Sam:
Hij heeft nu, een jaar later, de zelfde mening. Inzetten op zwakkeren in de samenleving EN zorgen voor een gezonde actieve bevolking. Op een natuurlijke manier laten verwerven van het virus dan hadden we nu al lang groepsimmuniteit bereikt, hadden we geen lockdowns gehad, hadden we niet hoeven wachten op vaccins. Het was al duidelijk in de zomer van 2020 dat de IFR 0,23, inmiddels 0,15 aldus WHO (bron Remo?). Dus de IFR is extreem laag. Hij denkt dat het zelfs nog lager is maar hij mag niet zeggen dat het vergelijkbaar is met een griep.

Sam:
Is er niet van overtuigd dat de vaccins bijdragen aan de verbeterde cijfers. Hij geeft aan dat op onze breedte graad exact de zelfde cijfers geven als vorig jaar. De D variant is besmettelijker maar de mortaliteit is 4 keer lager. Dus waar ligt het dan aan. Hij is niet overtuigd omdat de D variant vermoedelijk al rond de 50%. Hij denkt dat de vaccins tussen de 0 en 36% werken. Reacties van het vaccin op varianten lijken te bestaan. De vaccins van nu zijn gebaseerd op de A stam (Wuhan). Inmiddels zijn we 800.000 mutatis verder. Je kunt beter zorgen dat je de bevolking in contact laat komen met de nieuwste variant (vgl computerupdates).

!!!
Sam:
Verschrikkelijk dat jongeren onder de 25 worden gevaccineerd. De kans op overleiden is bij jongeren onder de 10 is 0,0002 en bij jongeren onder de 25 is dat 0,001%. Vaccinatie is niet aanvaardbaar.

!!!
Jona:
Het risico van overleiden (kleine kinderen) aan Corona is zelfs lager dan het risico tot overleiden als gevolg van de griep. Ze belanden dan relatief vaak op de IC. Bij corona belanden bijna geen kinderen op de IC. Wel hebben kinderen soms een ontstekingssyndroom. De mazelen is 0,1% dus vele malen hoger dan bij Corona. Het argument van vaccineren tegen de mazelen is er op gericht om het KIND te beschermen en niet de samenleving.

Frank:
Ze benadrukken dat kinderen het slachtoffer worden en daarnaast op sociale verantwoordelijkheid gewezen omdat ze mogelijk mutaties en verspreiding zouden kunnen versnellen. Hoe kijk jij daar naar Sam?

Sam:
Kinderen zijn NIET de vector. Transmissie is mogelijk, gevaccineerd of niet. Waarom, jongeren die nauwelijks kans lopen om er ziek van te worden, vaccineren. Sterker nog, we zien de eerste tekenen van lange termijn bijwerkingen ten gevolge van vaccinatie. Waarom bij 0% risico voor jongeren vaccineren terwijl er risico is op lange termijn problemen. Dan vind ik dat niet verantwoord. In dit geval, het is een muterend virus, vaccineren met een fase 3/4 vaccin is ongekend wat de middellange en lange termijn effecten zijn. Het vaccin is niet nuttig.

Ad:
Zijn er aanwijzingen dat een natuurlijke besmetting leidt tot een hogere immuniteit?

Sam:
Sommigen geven aan dat het meer of gelijk is. Dus minstens zo goed. Echter, de B lymfocyten bieden levenslang bescherming bieden bij een infectie. Zo zijn wij gegroeid als populatie op basis van natuurlijk immuniteit maar dat mag blijkbaar niet.

Ad:
Waar maak jij je zogen over?

Frank:
De vrijheid ligt onder vuur. De lichamelijke integriteit is een grondrecht. Ze mogen ons nog niet in de gevangenis stoppen als niet gevaccineerden. Maar, je mag niet meer naar festival, niet meer met de trein, niet meer naar de AH (zie Frankrijk). Dan kun je niet meer spreken van drang maar van dwang. Schande dat de Minister VWS durft te zeggen dat artsen mogen vaccineren zonder toestemming van de ouders. Dat is in strijd met de wet. De ouders MOETEN ook gehoord worden. De arts moet luisteren naar de wens van de ouders. Als de arts in redelijkheid overtuigd is dat het kind goed beseft wat hij wil dan mag hij vaccineren. Angst voor vaccinatiebussen bij scholen. In strijd met de wet dat dit hardop gezegd wordt.

Ad:
Toerisme, werkgevers in landen, eisen vaccinatie.

Frank:

  • vrijheid van meningsuiting
  • recht op lichamelijke integriteit
  • recht op demonstratie

Verankerd in de grondwet. In al die artikelen staat ‘behoudens voor zover er beperkingen bij de wet worden gesteld. Dus de regering het parlement kunnen wetten uitvaardigen die in strijd zijn met de grondwet. Als je dus, als overheid denkt dat Covid zo extreem gevaarlijk is dan mogen zij wetten uitvaardigen die de grondrechten overrulen. Voorbeeld: bloedtest bij iemand die te veel alcohol op heeft achter het stuur. Nood breekt wet.

!!!
Sam: de overschrijding van alcohol in het verkeer is duidelijk. De pandemiewet in België is goedgekeurd maar volledig NIET in het nieuws geweest. De regering krijgt absolute volmacht. Alles is open. Totale vrijheid voor de regering. De wet is van toepassing op de volksgezondheid en extreem algemeen opgezet. Mensen kunnen worden verplicht tot het ondergaan van therapeutische handelingen (heeft de laatste versie nog niet gelezen, weet niet 100% of het er nog in staat, controleren). Een dergelijke wet is ook in Spanje doorgevoerd. De wet laat toe om alle persoonlijke eigendommen aan te slaan en de bevolking te mobiliseren voor eender welke crisis. Hoe is het mogelijk dat er in Spanje geen reacties komen (Franco tijdperk, trauma, politiek is geen onderwerp). Dit is duidelijk Europees gestuurd.

Frank:
Het parlement heeft in beginsel de mogelijkheid om elke wet aan de kant te schuiven. ‘Lang haar’ voorbeeld (bla bla). Dat is griezelig. De parlement heeft alle vrijheid.

Ad:
Maatregelen en wetgeving disproportioneel? Wat is de definitie van een pandemie.

Frank:
Stel, het is een levensbedreigende pandemie. Zelfs dan hebben we het recht om te demonstreren. Door de ME gewelddadig uit elkaar geslagen. De vrijheid van meningsuiting ligt volledig onder vuur. De rechterlijke macht doet mee.

Sam:
Hoe kan het dat de rechterlijke macht uitvoert wat de regering wil

Frank:
Nooit gedacht na 41 jaar advocatuur dat de rechterlijke macht is verworden tot een schoothond van de overheid. Voorbeeld avondklok rechtspraak. Dat binnen 6 uur na de eerste uitspraak de zaak in hoger beroep heeft gediend.

Ad:
Overheid wil doelen halen (ref. Film Fizer?). Doelen halen is belangrijker dan recht op vrijheid. Zelfs recht op demo aan de kant schuiven. Proportionaliteit. Ebola, rechtvaardigt hele zware maatregelen. Nu kennen we het C virus en er wordt een enorme druk op vaccinatie uitgeoefend. Gegeven wat we weten t.a.v. virus en vaccinatie. Hoe kijk jij daar naar Jona?

Jona:
Als medicus, in een acute situatie kan ik me voorstellen dat we grondrechten aan de kant zetten als het land ten onder gaat. Wat we missen nu is de overgang naar een fase waarin we weten dat het virus endemisch wordt. Dus de wetgeving zou terug moeten worden aangepast. Stel de vaccins werken niet zo als ze zeggen wat inderdaad wel duidelijk is door opkomst varianten. Hoe gaan we over van acute naar chronische fase? Dat wordt niet goed voorgelegd aan de bevolking.

Ad:
We zitten in een endemische fase, we kunnen de kwetsbare beschermen en toch moet iedereen moet gevaccineerd worden. De vraag is: waarom?

Jona:
Vaccinatiepaspoorten komt niet overeen met dat wat we weten over hoe vaccins werken. Het wordt gepresenteerd dat we willen voorkomen dat besmette mensen naar een festival gaan. Maar we weten dat mensen met een negatieve PCR toch besmet zijn en 1000’den mensen aansteken dus virus overdragen. We denken dat door vaccinatie de besmettelijkheid iets minder zal zijn. De gezondheidszorg schat dat schommelt tussen de 30 en 50%. Jona denkt dat het aanmerkelijk lager is. Stel dat het optimaal is en inderdaad 50% zelfs dan heeft een vaccinatiepaspoort totaal geen zin! Haalt het verhaal van Dansen met Janssen De Jonge aanhaalt. De Jonge ligt achteraf toe dat hij wel blij is met deze slogan omdat het ertoe heeft geleid dat heel veel jongeren zich hebben laten vaccineren. Het voorkomt niets. De vaccinatiepaspoorten zetten mensen heel erg aan tot vaccineren en daar heeft zij het heel erg moeilijk mee als arts. Dat voelt als twijfelaars over de streep halen.

Sam:
Spreekt over prikfestivals met DJ’s om jongeren te lokken. Hij spreekt van het onnut van een Covid certificaat.

Ad:
In Duitsland wordt, vaccinatie of niet, gewoon getest. Dus ze blijven testen.

Sam:
Jullie hebben toch het bewijs geleverd dat het niet werkt met het Dansen met Janssen verhaal. Zijn advies; als je ziek bent, blijf je thuis. Tenzij dat de overheden naar een testsamenleving willen.

Frank:
We kennen de mogelijkheid tot het uitroepen van de noodtoestand maar zelf bij het uitroepen van de noodtoestand zijn er bepaalde grondrechten heilig. En wat heeft de overheid gedaan: niet de noodtoestand uitgeroepen. Met een slag om de arm aldus Frank: de vrijheid op meningsuiting. Het is bizar.

Ad:
Er zijn ook mensen die vinden dat het vaccin te veel risico’s met zich mee brengt.

Sam:
Die afweging mag je als niet meer maken, en ze maken gebruik van dwang. De zogenaamde topviroloog ‘Van Ranst’ durft te tweeten dat ‘wie zich niet vaccineert moet de sociale consequenties maar dragen.’ In het nieuws: niet vaccineren, dan niet meer surfen op de bereidwilligheid van de gevaccineerden. Willen ze naar segregatie toe?

Ad:
De grondwet is er om je (de minderheid of het individu) te beschermen tegen massa’s en de overheid.

Frank:
De grondwet is geschreven ter bescherming van de burgers tegen de overheid.

Ad:
Zijn er aanwijzingen van mogelijke risico’s van vaccinatie?

Sam:
Ik denk dat dat meer en meer duidelijk wordt. Je hebt de VAERS en je ziet tot de 20.000 overlijdens op korte termijn in Europa met een MOGELIJK verband. En we weten dat maar 1 tot 10% van de bijwerkingen werkelijk gemeld wordt.

In BE wil Cinzano (?) die gegevens niet vrijgeven. Er wordt ook nauwelijks geregistreerd. Je moet meer dan een uur besteden aan een document bij het vermoeden van een causaal verband. Voorbeeld oogarts: normaal 1 patiënt per maand met een ooginfarct. Nu 3 per dag. En dat horen we uit het werkveld. Bijwerkingen. onderhuidse lymf problemen die tot uiting komen in schubachtige ziektes waar dermatologen geen antwoord op hebben. Vaccinatieschade. Er wordt te gemakkelijk over heen gestapt. Nu zouden we moeten toegeven dat er bezorgdheden zijn. Die moeten in kaart gebracht worden.

Ad:
Proportionaliteit. Hij vertelt over een kennis die binnen 5 uur na toediening Phizer overlijdt. We moeten bewust zijn dat we moeten weten dat het niet zo maar iets is.

Frank:
De mensen moeten weten wat ze krijgen. De arts heeft de verantwoordelijkheid. Informatieplicht, wat moet je weten om tot een afgewogen beslissing te komen. Echter, de grens wat je moet vertellen is vaag. Als je een beetje onderzoek doet weet je dat het vaccin een nieuwe techniek is in een enorme rotvaart. Echter, artsen vertellen hun patiënt niets. Zelfs bijna niemand ziet een arts. Al die artsen lopen de kans om aansprakelijk te worden gesteld.

Ad:
Maar dit is toch de taak van het RIVM.

Frank:
Dat is prima dat het RIVM voorlichting geeft maar de arts zelf moet zich ervan overtuigen dat de patiënt weet waar hij aan begint.

Sam:
De artsen krijgen geen vrijheid meer. Alles wordt onder druk verboden. De artsen moeten volgen. De artsen durven niet en zijn bang om hun licentie te verliezen.

Frank:
Die enkele artsen die durven op te staan liggen onder vuur.

Sam:
De arts wordt niet meer serieus genomen en moet het narratief volgen en gewoon doen wat de staat van hem eist.

Frank:
Echter, de staat wikkelt de aansprakelijkheid wel af op de arts. De landsadvocaat stelt dat je bij missers moet zijn bij de arts, niet bij de staat.

Ad:

Deprofessionalisering

Sam:
Evidance based medicine. De patiënt en de Arts worden genegeerd.

Frank:
Er is geen tijd meer (voor uitleg). Er moet vaart gemaakt worden (sneller prikken).

Ad:
Ervaar jij deprofessionalisering

Jona:
Er valt ook wat te zeggen dat je als patiënt overal de zelfde behandeling krijgt. Echter, artsen missen de informatie. Hoe komt dat? Hoe zouden we vaccins moeten introduceren. In januari 21 hadden ze (vaccin)data van slechts 2 maanden (de risico’s wegen op tegen de nadelen). Voorlopige goedkeuring. Daar staat ze achter voor mensen in de risicogroep. Maar, wat we toen hadden moeten doen is een systeem implementeren om de bijwerkingen goed vast te leggen. Zodat we niet ONDER schatten en niet OVER schatten.

Sam:
Sterven mensen AAN of MET Corona? Toen hij dat zij werd hij gedecimeerd. Nu, een jaar later, durven ze doden toe te schrijven aan zorgpersoneel. De vraag wordt niet gesteld of het zou kunnen dat de doden vallen DOOR de vaccins. Dan wordt geroepen: ‘de mensen zijn gestorven aan onderliggend leiden, niet aan vaccins.’ Echter, aldus Sam, dat kun je niet weten!

Jona:
Het detectiesysteem werkt niet. Er is niet eens een vragenlijst gesteld bv. op 2, 4 en 6 maanden om te meten wat de gevolgen zijn van vaccinatie bij een patiënt.

Jona:
De wetenschap verzamelt informatie en probeert die te verbinden en er is vaak geen harde waarheid. Vaak zelfs afhankelijk van wie het verteld.

Sam:
Ja, dat lees ik, dat leest Jona maar van de 100 artsen is 99,5% niet op de hoogte van dat wat ze hier vertellen. Dat kun je artsen ook niet verwijten.

Frank:
Je kunt je in de wetenschap haast niet permitteren om in te gaan tegen ‘de hoge school. Dan wordt je geridiculiseerd. ‘

Ad:
Er wordt inmiddels gepubliceerd waarmee vaccins en het virus in een ander licht worden gezet.

Sam: Ik ben ‘gefactcheckt’ door een 1e jaars student geneeskunde. Hilarisch.

Sam: We wijzen naar de politiek en de media als de boosdoener maar hij vindt dat ook de artsen en onderzoekers zwijgen.

Jona: wetenschappers worden geciteerd door one-liners. Wetenschappers weten niet om te gaan met de media. Op een congres lukt het ze.

Frank: over huisarts die vragen stelt, dat die wordt geridiculiseerd.

Sam:
Er zijn heel veel twijfelaars maar die durven niet naar buiten te komen. Wetenschap steekt de kop in het zand en verwijst naar WWII. Slechts enkelen proberen het debat aan te zwengelen.

Ad:
Veel valse verwachtingen ontstaan. Het virus wordt uitgeroeid. Vaccinatie lost alles op. Kinderen moeten we vaccineren. Eigenlijk is er erg weinig grond. De uitvoerende macht, soms ook goed bedoelt, oefent druk uit en tast vrijheden aan. Zelfs kinderen. Kinderen moeten kiezen. De bus voor school (reisje Gio naar Lyon). Ha! Zijn vraag: wat kunnen we doen om dit aan te pakken.

Frank (jurist):
Schrijf een brief aan: – de school (schoolarts, als je denkt dat de school het gaat faciliteren)

  • de GGD en
  • de huisarts.

Remo: Dit heeft formeel betrekking op kinderen tot 16 jaar! Vanaf 16 zijn kinderen volgens de wet wilsbekwaam. Ze mogen dan nog niet autorijden, geen alcohol kopen of drinken, niet stemmen of een eigen bankrekening openen. Maar door massahysterie wel een injectie zetten van een ongetest goedje.

Frank:
Vaccineren mag alleen als beide ouders het er mee eens zijn. Laat de behandelend arts weten dat je geen toestemming verleent. Doet u dat toch Ik stel u aansprakelijk voor de schade. Ik ga een tuchtklacht tegen u indienen want u mag dat niet zonder mij als ouder in ieder geval gehoord te hebben.

3 opties:

  1. toestemming van ouders
  2. schriftelijke toestemming van de ouders
  3. kinder mag zonder toestemming

Sam:
Peer pressure (groepsdruk) als 2 kinderen op een groep van 25 kinderen zich niet willen injecteren. Dan kan het kind dit moeilijk weerstaan. Kinderen zijn zwak ingelicht, mensen zijn niet eens geïnformeerd. Peer pressure duwt kinderen over stag.

Jona:
Best case scenario kan het vaccin een opname in het ziekenhuis de kans drastisch verminder. We weten dat de besmettelijkheid lager is. We weten dat het virus endemisch wordt. We weten dat het onder ons blijft. Dat we bereid zijn om onze samenleving laten verscheuren vanwege dit vaccin.

Sam:
Mensen zouden correct geïnformeerd moeten worden.

Ad:
Ik heb niet het gevoel dat Rutte de macht wil grijpen maar is ook niet in staat om te kalmeren zo van, wacht even, we hebben de grondwet.

Sam:
Het virus wordt endemisch. We hebben meer medicatie om te behandelen maar de overheid leert niet en blijft maar de zelfde rigide lijn voeren.

Frank:
Ons democratisch gekozen parlement heeft het virus op de A-lijst gezet. Hoe is het mogelijk dat de experts zo’n advies kunnen geven.

Ad:
Het op een lijn stellen met Ebola is ongelukkig. Is het angst, is het manipulatie?

Frank:
Een parlementariër hoort toch gezond verstand te hebben en te snappen dat het niet op de lijst hoort samen met Ebola.

Ad:
Jona pleit voor meer rust in plaats van polarisering.

Jona:
in gesprek blijven met elkaar hierover. Zullen we samen een kopje koffie drinken en er met elkaar over praten. Ze heeft weinig goede wetgeving zien ontstaan vanuit crisissen. Nare wetgeving waaronder de Patriot Act.

Frank:
De coronamaatregelen zullen alleen maar erger worden totdat we opstaan. Totdat ‘boem is ho!’ Nu is het mooi geweest. Nu is het afgelopen.

Sam:
Als de EU echt wil dat we gezond worden dan is nu het moment om te evalueren. Hoe is de crisis verlopen en wat kunnen we leren van de vorige lockdowns. Doen ze dan niet dan stel ik me de vraag: heeft dit allemaal nog iets met dat virus te maken?

Let op

Dit is een snel geschreven en onvolledig transcript van dit gesprek. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Kijk het gesprek gewoon zelf.