Stijging zeespiegel

Het gewenste narratief is dat door klimaatverandering de zeespiegel stijgt. Ik heb zo 123 geen getallen of rapporten bij de hand maar Google en Gij zult vinden. Wel kan ik je een leuke foto laten zien.

stijging zeespiegel afgelopen 100 jaar

Ja, het is een feit dat wij de aarde vernachelen. Lees het boek ‘Homo Sapiens’ van Harrari en je gaat je schamen voor onze soort. Zo kreeg ik vorige week een aantal foto’s te zien van wat er onder onze neus in IJmuiden bij Tatasteel gebeurt. Arme omwoners. Hilarisch opnieuw, de manier waarop de staat aan elk persoon een CO2 taks wilt koppelen, de banken – spuug – werken al mee. De echte vervuilers, jaar na jaar, zijn nagenoeg gevrijwaard van controle.

Schone lucht

Al heel erg lang ben ik uitgekeken op dat waar ik me de laatste 20 jaar in heb gespecialiseerd: webmarketing en webdevelopment in opdracht van derden. Het innovatieve karakter aan het begin was fantastisch en ik heb met veel plezier concepten, functionaliteiten en software ontwikkeld. Vandaag de dag is de innovatie alleen nog op een extreem specialistisch en hoog niveau te vinden, een terrein dat buiten mijn vaardigheden en interesses valt. Bovendien ben ik juist opnieuw het persoonlijke contact gaan waarderen hoewel dit door digitalisering en een idiote overheid in het gedrang komt. Ik leef en werk anticyclisch.
Ik heb een paar jaar geleden serieus tijd geïnvesteerd in het onderzoeken van de mogelijkheden op het gebied van 3D printen maar dat paste uiteindelijk niet omdat het te veel service en ondersteuning vroeg, daarnaast was het onderscheidend vermogen minimaal. Ik vind het een geweldig nieuwe techniek en zie heel veel mogelijkheden. Met name de mogelijkheid om weer lokaal en in kleine series te produceren spreekt mij aan omdat onnodig transport wordt vermeden. Vandaag gaat mijn aandacht uit naar schone lucht en schoon water. Iedereen die mij kent weet dat ik al jaren een vrij uitgesproken mening heb over voeding, in de breedste zin van het woord. Water en lucht is voeding net zoals ook de mensen om je heen mij voeden. Vanuit mijn kennis en passie voor voeding wil ik helpen met het promoten van schone lucht.

Ultra fijnstof

Voor de overheid lijken er nog geen risico’s van ultrafijnstof in de buitenlucht te bestaan. ‘Het is zo klein, we zien het niet, dus het is er niet’ zo lijkt het.

Ultrafijnstof in de buitenlucht bestaat uit een mengsel van deeltjes die kleiner zijn dan 0,1 micrometer en die vrijkomen bij allerlei verbrandingsprocessen. Deze deeltjes zijn zo klein dat ze na inademing diep in de longen terechtkomen, waarna ze via de bloedbaan elders in het lichaam invloed kunnen hebben.

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof een negatieve invloed heeft op de gezondheid, met name op de luchtwegen, hart en bloedvaten en de ontwikkeling en groei van de foetus. Dit komt boven op de effecten van andere componenten van luchtverontreiniging, zoals fijnstof (deeltjes met een diameter kleiner dan 10 micrometer) en stikstofdioxide. De Gezondheidsraad doet daarom verschillende aanbevelingen om de uitstoot van ultrafijnstof door bijvoorbeeld weg- en vliegverkeer en industrie te beperken. Ook adviseert de Gezondheidsraad structurele monitoring van de ultrafijnstofconcentraties in Nederland.

Lees het volledige artikel inclusief links naar gedetailleerde rapportages hier.

NS
Wanneer is de katalysator geïntroduceerd?
Vanaf welk jaar schoten de meldingen van kanker de lucht in?
1 en 1 is .. meestal?