De Koude Waarheid

In 2019 maakte ik kennis met Peter van Wees. Peter is uitvinder en heeft speciale motoroliën ontwikkeld, biologisch afbreekbare antivries die gebruikt wordt door motorboten en hij beschikt over gepatenteerde luchtzuiveringstechnologie. In dit bericht beschrijf ik mijn idee ten aanzien van Global Warming en verwijs ik naar een nieuwe documentaire met verhelderende inzichten.

Tijdens onze eerste kennismaking liet hij vallen dat CO₂ een minimaal broeikasgas was. Reken maar uit. De hoeveelheid en de massa als aandeel van onze totale atmosfeer. Ik moest lachen. Ik houd van mensen die tegen het gewenste verhaal in durven gaan wat overigens niet wil zeggen dat ze gelijk hebben, maar ik heb van Dick van Ditshuizen geleerd dat een keuze uit een geen keuze is dus ik bekijk graag de alternatieven.

Toen kwam de waanzinnige periode waarin Corona het nieuws domineerde. Onder subtiele aanmoedigingen van Ger “Onder welke steen leef jij, Remo?” Peters zijn mij toen de schellen van de ogen gevallen. Het eerste jaar van deze periode had ik lachend langs me heen laten gaan en volop genoten van de blauwe luchten. Maar na deze subtiele trap in mijn kont ging ik op onderzoek uit. Zeer snel werd mij duidelijk dat wij onze regeringen, overheden en leiders niet moeten vertrouwen maar bevragen! Als je dan door deze partijen in de hoek wordt gezet dan weet je dat het stinkt.

Tijdens deze verschrikkelijke jaren hield Peter zich bezig met de ontwikkeling van de QuBA wat een afkorting is voor Quick Breath Analyser. Omdat hij zo goed is in het creëren van 100% schone lucht kan hij dus ook extreem snel en goed enige vervuiling detecteren in de vorm van bijvoorbeeld virussen. Zijn ‘Schreeuwcabine’ kreeg de gewenste accreditaties, maar de paniek rondom Corona was inmiddels geluwd en het was onnodig voor luchthavens om te investeren in dergelijke detectieapparatuur.

Peter verlegde opnieuw zijn aandacht naar luchtvervuiling en ik werd gevraagd om hem te helpen met het in de markt zetten van zijn technologie.

Als je de industriële rookgassen ongeëvenaard goed zuivert, kun je daarop volgend relatief eenvoudig CO₂ afvangen. CO2 is voor de mens totaal onschadelijk en kan zelfs als grondstof dienen voor andere producten waaronder – drop in – brandstof. In mijn achterhoofd blijft echter de opmerking van Peter hangen: “CO₂ is een relatief onschuldig en matig broeikasgas“. De logica gebiedt dat ik zijn visie deel. Er zijn veel andere elementen die van invloed zijn op de door regeringen gepropageerde opwarming van de aarde. Ik wist echter al dat de meetmethodes niet correct zijn. Je kunt een thermometer die anno 1950 op het platteland staat niet vergelijken met de meting van diezelfde thermometer anno 2020 als je beseft dat dat platteland inmiddels volgebouwd is. De temperatuur in hartje Parijs verschilt wel 5 graden met de velden rondom Parijs. Simpele logica. Als we kijken naar de temperatuur van het zeewater dan zien we een minimale opwarming. Ik twijfel aan de bewering dat deze opwarming door de mens wordt veroorzaakt. Ik persoonlijk denk dat het een knuppel is om de bevolking te knechten.

Vervuilen wij onze aarde?

Ja, wij maken er een smerige puinhoop van en vervuilen ter land, ter zee en in de lucht. Heel veel emissies zijn ongezond voor ons. Mijn vader is er aan overleden; de dampen in de duizenden liters benzines die hij als pompbediende heeft afgetapt. Net zoals de vele schilders via de oplosmiddelen in de verf. Ook de door ons gefabriceerde ‘eeuwige chemicaliën’ en functionele nanodeeltjes vormen een grote bedreiging voor onze gezondheid. Eeuwige chemicaliën zijn zeer lange koolstofketens die zeer slecht afbreken in onze atmosfeer.

De begrippen klimaat en milieu zijn geen synoniemen! Ik verzet me tegen de bangmakerij rondom een eventuele opwarming van de aarde. De mens is een tropisch wezen. Wij doen het goed als het lekker warm is. Veel slechter kunnen we omgaan met koude. De vervuiling van onze lucht, het water en ons voedsel daarentegen is totaal onwenselijk. Door de vervuiling neemt onze gezondheid af en stijgen de ziektekosten. In Nederland wordt meer dan 25% van het BBP uitgegeven en verdient in de gezondheidszorg. Dat is niet gezond.

Gelukkig is het onderwerp klimaat veel minder beladen dan Covid. Omdat het overgrote deel van de bevolking zich in 2020 heeft laten misleiden en dit maar moeilijk wil onderkennen. Het liefst wordt zo snel mogelijk overgeschakeld op een ander onderwerp. Zullen we praten over het weer van vandaag of morgen? Het klimaat staat gelukkig verder van ons af waardoor er ruimte is voor dialoog. Daarom adviseer ik je eens te kijken naar deze documentaire. Wat vind jij?

“There is no such thing as settled science.”

Dit betekent zoveel als: Iets is waar totdat het tegendeel bewezen wordt. Dus als je mensen die het tegendeel beweren probeert uit te sluiten van de wetenschap, zoals dit ten tijde van de C19 hoax is gebeurd, dan bedrijf je dus allesbehalve wetenschap. Dat is terreur.