Het krukje van Ikea

Als ik afgelopen week afspreek met drie vrienden – oud-collega’s uit de tijd dat ik nog een werkgever had – schrik ik van hun verhalen. Alle drie hebben ze de afgelopen paar jaren het ziekenhuis platgelopen. Ik ben blij dat wij vandaag nog met zijn allen bij elkaar kunnen zijn.

In Nederland geeft de overheid de gekwalificeerde oversterfte cijfers niet vrij. Met gekwalificeerd bedoel ik de kenmerken van de cijfers. Als iemand dood gaat aan bijvoorbeeld een herseninfarct, een tumor of een hartinfarct – om, maar even iets te benoemen – dan is het goed om te weten wat de historie is van die persoon. In de gezondheidszorg noemen ze dat anamnese afnemen. Een van de onderwerpen bij het afnemen van een anamnese is de vaccinatiestatus en nu net dat ieniemienie kenmerkje willen ze – De Jonge, Kuipers nog de gepensioneerde nieuwslezeres – niet vrijgeven. De Regierung betaalt, uit onze beurs, de op last van een gerechtelijk besluit vastgelegde boetes. “Gefeliciteerd Mark. Wil je een sticker?”

Correleert oversterfte met opleidingsniveau?

Vandaag zag ik het begin van een interview waarbij een arts zijn verhaal vertelt aan Tucker Carlson. Hij benoemt het verschil in oversterfte tussen white en blue collar workers. De kwalificatie ‘witte en blauwe boorden’ is een in de VS veel gebruikt onderscheid tussen theoretisch opgeleide en praktisch opgeleide mensen. Daarnaast benoemt hij ook de uitval – door oversterfte en letselschade – bij mensen in de arbeidsproductieve leeftijd. Mensen met een goed betaalde baan vielen voorheen minder vaak uit maar sinds 2020 vindt daarin een verschuiving plaats. Nu moet je weten dat ‘de pennenlikker’ gemiddeld genomen gezonder leeft dan ‘de fabrieksarbeider’. Desondanks … wellicht grappig om te vermelden: YouTube was er als de raven bij om het interview te verwijderen.

De gemiddelde levensverwachting is met drie jaar afgenomen!

Ook benoemt hij de stijging van het aantal verzekeringsclaims ten gevolge van sterfte. Deze is toegenomen met 40%. In de VS kunnen alleen de goedbetaalde arbeiders een arbeidsongeschiktheid of levensverzekering betalen. Wat zou toch de oorzaak kunnen zijn? Online werd de suggestie gewekt dat het wel eens het krukje van Ikea zou kunnen zijn. Navolgend statistiekje sluit ook mooi aan op deze tweedeling. West versus oost in plaats van wit versus blauw.

In januari dit jaar was er in de EU nog altijd sprake van oversterfte zoals blijkt uit nieuwe cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Wel is de oversterfte iets gedaald; van 9,5 procent in december naar 4,2 procent in januari. Wat meteen op valt, is dat Nederland de hoogste oversterfte van de Europese Unie heeft. In januari was de oversterfte bij ons 15,3 procent (reken dat voor de lol eens uit als je durft). Ook Kroatië (12,1 procent) en Denemarken (11,5 procent) kampen met een forse oversterfte.

In landen als Bulgarije (-14,2 procent), Hongarije (-8,6 procent) en Litouwen (-6,9 procent) is juist sprake van ondersterfte. Daar overlijden minder mensen dan je zou verwachten. De NOS noemde Bulgarije eerder het ‘corona zorgenkindje’ van de EU vanwege de lage prikgraad in dat land. Het slechtste jongetje van de klas is nu het beste jongetje van de klas.

NS
Dank je wel Hugo. Dank je wel Mark. Jullie zijn fantastisch. Ernst is gevlucht en de seniele nieuwslezeres weet niet beter en leest rustig op, vanaf de autocue.