520.000 levensjaren onnodig verloren

Vanochtend de video gezien waarbij Flavio Pasquino Jan van der Zanden aan tafel spreekt. Ik heb voor mijzelf een snelle samenvatting gemaakt. Wil je het zelf 100% correct lezen, kijk dan de video via YouTube met ook daaronder de relevante verwijzingen.

Mijn belangrijkste les uit dit gesprek: Bed en Beleid scheiden!

Onnauwkeurige Transcript

Interview van Flavio met Jan van der Zanden.

Let op: Ik heb dit interview net snel al draaiende samengevat. Dit is dus een onnauwkeurig transcript!

Overheid offert 520.000 levensjaren zo blijkt uit WOB verzoek EZK.

Overheid moet afwegingen maken en rekenen in volledig gezonde levensjaren (qaly – quality ajusted life year) dus niet in levens. Preventief mag een qaly 20.000 kosten, genezend 80.000. Ze hebben minder over voor preventie.

520.000 verloren levensjaren door lockdown

EZ rapporteerde dat schade in gezondheid 6 x zo hoog zou zijn als dat door een lockdown gered zouden worden. Verlies door uitstel van gezondheidszorg leidt tot 520.000 qaly. Niet meegenomen diverse aanvullend verlies qaly (mentale ziekte, depressie, scholen). Minimaal 120.000 qaly extra.
Als je dan weet dat er 100 miljard krimp is dan kom je dus uit op 1 miljoen € per qaly als gevolg van de lockdown. Als je dat afzet tegen de 20.000 die een preventieve qaly mag kosten dan is dat een factor 50!

Volksgezondheid afwegen tegen andere volksgezondheid.

De minister heeft niets gedaan met dit rapport. De minister heeft het gezien maar terzijde gelegd.

Het is heel ernstig. Veel mensen onnodig gestorven. Mensen met hart en vaatziektes. Te laat behandeld. Minder levens gered dan mogelijk door de lockdown.

Rapport Algemene Rekenkamer van 8 april 2020 aan Min VWS. 13 geneesmiddelen ingekocht voor bedragen die niet kosten effectief zijn dus meer kosten dan de normen van 80.000. De kosten moeten omlaag richting 20.000 om meer mensen te kunnen redden.

Beeldmateriaal ‘Van Hagen in de kamer’. De nevenschade is te extreem. Het debat is niet feitelijk. Waarom wordt niet gemeten op basis van qaly?

Jan wil dat er gerekend wordt op basis van getallen. Terugrekenen naar qaly om een lockdown te rechtvaardigen.

Hoe kan het dat term qaly nooit gebruikt wordt in de debatten? Het is zo’n standaard beleidsinstrument.

Jan denkt dat het een te abstract begrip is. Te cynisch, de manier om zo om te gaan met dood en economie.

Flavio haalt het voorbeeld aan van een harttransplantatie waarbij qaly een factor is.

Juist met qaly kun je emotie uitsluiten. Hiermee kun je objectief inschatten. Wat is de beleving van de gezondheid van een persoon x het aantal jaren. Dit is ruimschoots aanwezig in de literatuur. Niet discriminerend. Maar, het is moeilijk uit te leggen. Het lijk nl. heel cynisch. Dat is het niet. Het is eigenlijk gewoon heel eerlijk.

Vreemd dat de overheid koos voor de grotere schade.

Video rondom het trolley probleem: zou je 1 mens laten verongelukken om 5 te redden.

Rule of rescue, de menselijke neiging om het goede te doen.

Vraag van Guido Weijers. Waar zou het beleid op gebaseerd moeten zijn. In paniek mag dat snel. Maar reflecterend moet je nadenken. Wat ben je werkelijk aan het doen. Als je emotioneel bent verbonden dan zit je in de Rule of Rescue.

Het OMT is te emotioneel betrokken. De artsen in het OMT kunnen de problemen niet oplossen omdat ze te veel verbonden zijn met hun patiënten. Ze staan aan het bed en maken geen beleid in het belang van allemaal. De mensen met een gezicht gaat voor op alle slachtoffers die nog gaan vallen. Dit probleem is uitvoerig besproken. Utilitaristen vs. Rule of Rescue.

Ethici en artsen. Als je in de Rule of Rescue zit dan maak je verkeerde beslissingen. Het OMT bestaat voornamelijk uit medici waarvan de helft aan het bed staat van de patiënten. Die hebben om te gaan met dit probleem.

Je moet een personele en functionele scheiding maken tussen de beleidsmakers (middelen toewijzing) en de mensen die die middelen gebruiken om als therapie aan patiënten toe te dienen.

Wat is de beste oplossing voor de totale bevolking. Dan worden de middelen toegewezen en heeft de gezondheidszorg het ermee te doen.

Jan heeft veel begrip voor Diederik Gommers (voorzitter IC …?) voor de onmogelijk situatie: patiënt vs. anonieme toekomstige patiënt.

Het kabinet had al voor het uitkomen van deze studie (dateert van 29 maart ’21) de beslissing genomen tot lockdown. Op dat moment wisten ze niet beter. Koerswijziging had wel uitgevoerd kunnen worden aldus Pasquino maar dat is voor politici moeilijk uit te voeren. Niet met slechte intenties. Het rapport was bekend.

Remo: jammer dat die pijnlijke bewoordingen worden gebruik voor overledenen in de gesprek.

Utilitarisme, de theorie van het nut. Vorm van ethiek. Nadelen. Vaak zijn gevolgen niet goed in te schatten of te voorspellen. Problemen met waarden als rechtvaardigheid en individuele rechten. Voorbeeld: 4 patiënten die door 1 mens gered kunnen worden door hem te doden en 4 organen te transplanteren.

Waarom is deze publicatie van Jan in juni door de kranten niet overgenomen. Kan het zijn dat qaly te abstract zijn. Misschien zijn kranten bang voor het cynisme, omdat het te koelbloedig is. Echter, het hele MVWS is bezig met berekeningen maken.

We zien een tafelgesprek waarin iemand spreekt over sentimenteel individualisme (ik en mijn familie) vs. technocratisch pragmatisme (bv. rekenen in qaly). Visie: de jonge generatie die moet leven met miljarden schuld. Waarom geen brede politieke discussie over de andere consequenties. De kosten, de faillissementen. Het kille verhaal komt niet aan zo zien we in een interview. De boodschap komt totaal niet aan vanwege de emoties bij de andere gasten aan tafel.

Angst. Afweging economie en gezondheid. Echter, het rapport EZ toont aan dat het voordeel 520.000 qaly is.

Op TV en in de kamer zien we alleen feiten loze discussies. Utilitair benaderen. Niet op emoties maar op objectieve analyses. Het debat wordt niet gevoerd over feiten. Ook nu niet bij de uitbraken onder jongeren. De mensen die kritisch zijn kunnen hun gevoel niet onderbouwen. Nu worden de veel fabeltjes verteld. Drijfzand aldus Jan.

We moeten het terug brengen naar de feiten aldus Flavio.

Grom. Nobody said it was easy.

Zum Wohl

Let op: Ik heb dit interview net snel al draaiende samengevat. Dit is dus een onnauwkeurige transcript. Kijk de video zelf als je er tijd voor over hebt.