Het Antarctische continent is de afgelopen zeven decennia niet opgewarmd

Lage arctische continentale klimaatgevoeligheid als gevolg van hoge ijskaporografie. Het Antarctische continent is de afgelopen zeven decennia niet opgewarmd, ondanks een monotone toename van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer.

In dit artikel onderzoeken we of de hoge orografie van de Antarctische ijskap (AIS) heeft bijgedragen aan het vertragen van de opwarming van het continent. Daartoe stellen we de Antarctische klimaatrespons op CO2-verdubbeling met de huidige orografie tegenover de respons met een afgeplatte AIS.

Lees het volledige artikel: