Boekentip: Milieu, Zin & Onzin

Veel mensen verwarren milieu met klimaat. Ze zien het als synoniemen, maar dat is het niet. Iets kan slecht zijn voor het milieu en dan toch geen enkele uitwerking hebben op het klimaat. Deze week las ik een makkelijk leesbaar boek waarin een aantal recente milieu verhalen worden doorgelicht. Dit boek behandelt de volgende onderwerpen:

 1. Energie en klimaat
 2. CO₂
 3. Zure regen
 4. Ozon
 5. Asbest
 6. Brandstof

De schrijver licht ons voor over de zin en onzin van overheidsbeleid, maar in eerste instantie legt hij uit. Vervolgens kan de lezer zelf bepalen wat hij zou doen, met die kennis.

Vrijwel alle milieumaatregelen worden ons opgelegd. Het milieubeleid ligt bij de overheid. Het zijn de politici die, formeel genomen, de besluiten nemen op basis van de kennis die ze hebben. Voor besluitvorming is echter objectieve informatie nodig. Informatie over:

 • de aard, omvang en schadelijkheid
 • de uitvoering van het besluit (sociale en economische aspecten)
 • bewustmaking

Voor alle aspecten geldt dat persoonlijke en groepsbelangen ten koste gaan van de objectiviteit. ‘Milieu’ is een grote markt. Een markt met miljarden aan omzet.

Publieke bewustmaking

Het succes van een milieumaatregel wordt bepaald door de wijze waarop de publieke bewustmaking plaatsvindt. Gebrek aan objectiviteit bij het tot stand komen van deze besluiten is er de oorzaak van dat onder meer bedreigende gevolgen van milieuvervuiling dikwijls schromelijk worden overdreven. Opgewekt angst- en schuldgevoelens maken de burger eerder bereid offers te brengen. Door overdrijving worden vaak onzinnige en soms zelfs voor de mens schadelijke besluiten genomen.

Een voorbeeld is de veronderstelde CO₂ – koolstofdioxide – broeikasproblematiek waarbij overdrijving de waarheid geweld aan doet.

Bovenstaande en andere overdrijvingen worden door de schrijver per hoofdstuk beschreven. Het doel van de schrijver is om in eenvoudige, begrijpelijk taal feitelijkheden op een rijtje te zetten en daarmee bewustwording te bevorderen. Bewustwording van dat wat de betreffende milieuproblemen en de gevolgen ervan werkelijk inhouden.

In de hoop …

… dat daardoor iedere lezer zelf de onzin van het zinvolle kan onderscheiden. Alleen dat geeft een basis voor gerichte en zinvolle milieuacties. Acties die ons milieu volledig verdient.

Aldus H. Beens in Milieu, Zin & Onzin.

Is er goed nieuws?

Het ozon verhaal was mij onbekend en ik schrok en was tegelijkertijd erg positief over het inzicht dat de meeste winst te behalen valt met het sluiten van bruinkool en kolencentrales! Aan het eind van de vorige eeuw leverden kolencentrales 30% van onze energiebehoefte. Ze hadden echter een aandeel van 87% in de totale milieuvervuiling. Met die wetenschap is het moeilijk te verwerken dat vandaag in China en India de ene na de andere kolencentrale geopend wordt. Maar … hebben wij in West-Europa, recht van spreken?

1998, mondiaalenergieverbruik %vervuiling %
Bruin- steenkool3087
Olie4011
Gas2402
Overige0600

De zinloze CO₂ bestrijding leidt de aandacht af van de ernstige lucht- en milieuvervuiling die bij energieproductie vrijkomt. De vervuiling heeft twee oorzaken:

 1. Onvolledige verbranding veroorzaakt roetdeeltjes en het giftige koolmonoxide. De kwaliteit van de techniek van het verbrandingsproces bepaalt de mate van vervuiling
 2. De vuiluitstoot afkomstig van de verbranding van de verontreinigingen die in de brandstof zelf zitten.

De vervuiling komt tot uiting in de uitstoot van fijnstof, ultrafijnstof en de uitstoot van schadelijke vluchtige organische stoffen. Het goede nieuws is dat we deze emissies wel kunnen afvangen aan de bron (de schoorsteen). Ja, natuurlijk is het verstandiger om de hoeveelheid te verbranden materiaal te verminderen, maar dat wat rest kunnen we aan de bron afvangen en eventueel verwerken*. Het hoeft niet via een grote schoorsteen het milieu in te ‘verdwijnen’.

* Synthetic Aviation Fuel, de heilige graal?

Wil je meer weten over onze ongeëvenaarde rookgasreinigingstechnologie? Van Wees Innovations heeft gepatenteerde methodes ontwikkeld waarmee in één doorvoer lucht voor meer dan 99,999% wordt ontdaan van UFP (ultra fine particles vanaf een nanometer en alles wat groter is). VOC’s worden voor meer dan 99% afgevangen. Want, schone lucht is een fundamenteel recht!

Bel mij via +31 6 200 17 111 of stuur mij een e-mail via remonatali@vanweesinnovations.com

Mijn gezondheid, de gezondheid van de mensen om mij heen en de gezondheid van eenieder raakt mij. Samen met een team van specialisten wil ik helpen met het reduceren van ‘mijn’ milieubelastende en dus de voor mij zo schadelijke uitstoot.

NS
Beens spreekt in zijn inleiding over de ‘voor de mens schadelijke gevolgen‘ van sommige maatregelen. De manier waarop de Nederlandse regering haar beleid heeft opgelegd tijdens de benoemde Coronacris is daar een uitstekend en voor iedereen goed te begrijpen voorbeeld van. We moeten ons verstand en de logica gebruiken. Dan was heel veel onnodig leed voorkomen. Kennis is macht. Blijf jezelf informeren vanuit meerdere bronnen en bekijk de feiten.