Een nobele leugen? De invloed van CO₂ op de temperatuur van de aarde

In september 2023 sprak William Happer, emeritus hoogleraar natuurkunde van Princeton University, Cyrus Fogg Brackett, voor een publiek in Brisbane over de kruistocht tegen koolstofdioxide en de integriteit in de klimaatwetenschap.

Professor Happer is een van ’s werelds meest vooraanstaande wetenschappers en klimaatrealisten. Hij heeft veel bijdragen geleverd aan het debat over de klimaatwetenschap. Hij speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de integriteit van de klimaatwetenschap en streeft ernaar de gemeenschap van realistische informatie te voorzien die door veel grote instellingen als onwenselijk wordt beschouwd.

Enigszins technische maar interessante video waaruit blijkt dat CO₂ nagenoeg geen effect heeft op de temperatuur op aarde. Dit wil niet zeggen dat het onverstandig is om onze vervuilende uitstoot door middel van verbranding en andere industriële processen te reduceren. CO₂ is daarbij niet het probleem. Het is een drogreden waarmee je, en passant, wel de uitstoot van bijvoorbeeld PAK’s en UFP kunt reduceren. Op die manier ontlast je het milieu en zorg je voor schone lucht. Niets op tegen. Zeg dat dan.

Waarom houdt deze CO₂ hysterie aan?

Happer vraagt het zich af.

  1. Nobele leugen?
  2. Politieke leugen?
  3. Onwetendheid?
  4. Dommigheid?
  5. Hebzucht?

Vermoedelijk een combinatie van bovenstaande argumenten.

NS
De foto bij dit artikel is van Dietrich Bonhoeffer. In de voordracht van Happer wordt hij genoemd bij zijn toelichting op dommigheid als mogelijk oorzaak. Bonhoeffer vroeg zich af hoe een dergelijk regime en de ondersteuning van het volk mogelijk was. Zijn antwoord daarop was: dommigheid.

Happer sluit zijn presentatie af met een citaat van Bonhoeffer:

Als ik een idioot in een auto zie die op een groep van onschuldige voetgangers in rijdt dan kan ik niet afwachten totdat de catastrofe zich voldoet om daarna de gewonden te verzorgen en de doden te begraven. Ik moet proberen om het stuur uit zijn handen te trekken.